Liên kết

B2A Lắp đặt Camera Tại Nam Định
Sở giáo dục đào tạo nam định
Phòng khảo thí nam định
Thu viện Violet
Bộ giáo dục và đào tạo

Thư viện ảnh

Ảnh hoạt động
5 photos | 16251 view
Kỷ niệm xưa
5 photos | 17047 view

+ Xem tất cả

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về thông tin trên website này?

Rất đầy đủ và cập nhật

Bình thường

Chưa đầy đủ và thiếu tính cập nhật

Trang nhất » Tin tức » Tra cứu văn bản điều hành

kế hoạch thời gian năm học 2013-2014

Thứ năm - 25/07/2013 18:09
kế hoạch thời gian năm học 2013-2014

kế hoạch thời gian năm học 2013-2014

Ngày 12 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch UBND Tỉnh đã có Quyết định số 1113/QĐ-UBND Về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, tỉnh Nam Định.
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
 
 
 

      Số: 1113 /QĐ-UBND
        CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Nam Định, ngày 12 tháng 7  năm 2013
 
       
 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014
của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
và giáo dục thường xuyên, tỉnh Nam Định
 
 
 

                  
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
 
 Căn cứ  Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 767/TTr-SGDĐT ngày 01/7/2013 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, tỉnh Nam Định,
 
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Ban hành  kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, tỉnh Nam Định như sau:
1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng:
* Ngày tựu trường:
Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) và Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX):  Ngày 15/8/2013.
          * Ngày khai giảng của các cấp học:                                  Ngày 05/9/2013.
          2. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, học kỳ II:
           * Ngày bắt đầu học kỳ I của các cấp học:                         Ngày 19/8/2013.          
           * Ngày kết thúc học kỳ I:  
           - Trường Mầm non và trường Tiểu học:                            Ngày 20/12/2013.
           - Trường  THCS, THPT, Trung tâm GDTX:                     Ngày 28/12/2013.
           * Ngày bắt đầu học kỳ II: 
           - Trường Mầm non và trường Tiểu học:                            Ngày 23/12/2013.
           - Trường  THCS, THPT, Trung tâm GDTX:                     Ngày 30/12/2013.
           * Ngày kết thúc học kỳ II
           - Trường Mầm non và trường Tiểu học:                            Ngày 16/5/2014.                                                   
           - Trường  THCS, THPT, Trung tâm GDTX:                     Ngày 24/5/2014.
          3. Ngày kết thúc năm học của các cấp học:                        Ngày 27/5/2014.
          4. Ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi học sinh giỏi quốc gia, thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS, thi nghề phổ thông:
           - Thi học sinh giỏi cấp tỉnh:
               + Thi học sinh giỏi lớp 12 chuyên THPT:                      Ngày 22, 23/10/2013.
               + Thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12:                                   Ngày 25/3/2014. 
           - Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT theo lịch của Bộ GD&ĐT: Ngày 02, 03 và 04/01/2014.
- Thi Tốt nghiệp THPT theo lịch của Bộ GD&ĐT: Ngày 02, 03 và 04/6/2014.
           - Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS: Xong trước ngày 05/6/2014.
           - Thi nghề phổ thông: Giao Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho phù hợp với tình hình địa phương.
5. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015 trước ngày 31/7/2014.
6. Các ngày nghỉ lễ, tết:
- Nghỉ lễ, Tết dương lịch theo quy định của pháp luật lao động.
- Nghỉ Tết nguyên đán: 10 ngày (kể cả ngày nghỉ bù thứ Bảy và Chủ nhật), thời gian cụ thể do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.  
          7. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:
         - Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.
         - Về thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.
          Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
                           - Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:      
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;                                         
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh;                                           
- Như Điều 2;(đã ký)
- Lưu: VP1, VP7.                                                                         
                                                                            
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Bùi Đức Long                                    
 
 
   

Tác giả bài viết: Phong Quang

Nguồn tin: Viết bởi Trường THPT Tống Văn Trân

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
16:50 ICT Thứ tư, 24/01/2018

VIDEO

Học sinh thành đạt

Ủng hộ xây dựng trường

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 65
  • Hôm nay: 292
  • Tháng hiện tại: 28183
  • Tổng lượt truy cập: 2735538