Liên kết

B2A Lắp đặt Camera Tại Nam Định
Sở giáo dục đào tạo nam định
Phòng khảo thí nam định
Thu viện Violet
Bộ giáo dục và đào tạo

Thư viện ảnh

Ảnh hoạt động
5 photos | 16217 view
Kỷ niệm xưa
5 photos | 17008 view

+ Xem tất cả

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về thông tin trên website này?

Rất đầy đủ và cập nhật

Bình thường

Chưa đầy đủ và thiếu tính cập nhật

Trang nhất » Tin tức » Tra cứu văn bản điều hành

Số: 129 /SGDĐT-TCCB

Thứ ba - 25/02/2014 09:50
UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 129 /SGDĐT-TCCB V/v tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị đối với công chức, viên chức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nam Định, ngày 18 tháng 02 năm 2014
      Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.
Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 23/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay, Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 13/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2013 -2015 và những năm tiếp theo; để nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và Thủ trưởng đơn vị đối với công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ công chức, viên chức; chấp hành nghiêm chỉnh chế độ học tập lý luận chính trị, học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước; phấn đấu đến năm 2020 thực hiện phổ cập chương trình lý luận sơ cấp cho đảng viên, cán bộ cấp phó (đương chức và dự nguồn) có trình độ lý luận chính trị trung cấp, cán bộ cấp trưởng (đương chức và dự nguồn) có trình độ lý luận chính trị cao cấp; đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong các đơn vị trường học.
2. Rà soát, thống kê trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, giáo viên hiện nay (theo biểu mẫu số 01).
3. Xây dựng kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị:
          Theo quy định tại Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU ngày 10/01/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện một số nội dung Kết luận số 15-KL/TU ngày 22/9/2011 của Tỉnh ủy (khóa XVIII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06/8/2007 của Tỉnh ủy (khóa XVII), từ ngày 01/01/2015 cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (kể cả bổ nhiệm lại) ngoài trình độ chuyên môn theo quy định thì cấp trưởng các đơn vị phải có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cấp phó các đơn vị phải có trình độ lý luận chính trị trung cấp. Vì vậy, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho công chức, viên chức của đơn vị để đáp ứng yêu cầu khi cán bộ được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Về đối tượng cử đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, cụ thể như sau:
- Trình độ lý luận chính trị cao cấp: Cấp trưởng đơn vị (đương chức và dự nguồn).
- Trình độ lý luận chính trị trung cấp: Cấp phó đơn vị (đương chức và dự nguồn).
- Trình độ lý luận chính trị sơ cấp: Đảng viên và đối tượng đảng.
4. Triển khai thực hiện kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị hàng năm.
- Đối với trình độ lý luận chính trị cao cấp: Các đơn vị xây dựng kế hoạch hàng năm, chọn cử cán bộ đi học, gửi danh sách về Sở GD&ĐT và Huyện ủy (Thành ủy) để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy phê duyệt.
- Đối với trình độ lý luận chính trị trung cấp và sơ cấp: Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện ủy (Thành ủy) và phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện (thành phố) để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị đáp ứng mục tiêu đã đề ra.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với cấp uỷ Đảng cùng cấp thực hiện đầy đủ nội dung đã nêu tại công văn này./.
 
Nơi nhận:
   - Như trên;
   - Ban Tổ chức Tỉnh ủy (để báo cáo);
   - Huyện ủy các huyện, Thành ủy TPNĐ
      (để phối hợp);
   - Các Đ/C Lãnh đạo Sở;
   - Các phòng chức năng cơ quan Sở;
   - Lưu: VP, TCCB.
GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
(Đã ký)
((Đã kí)
   Nguyễn Văn Tuấn
 

Tác giả bài viết: T.C.H

Nguồn tin: SGDND

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
04:00 ICT Thứ sáu, 15/12/2017

VIDEO

Học sinh thành đạt

Ủng hộ xây dựng trường

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 243
  • Tháng hiện tại: 13966
  • Tổng lượt truy cập: 2689954