Liên kết

B2A Lắp đặt Camera Tại Nam Định
Sở giáo dục đào tạo nam định
Phòng khảo thí nam định
Thu viện Violet
Bộ giáo dục và đào tạo

Thư viện ảnh

Ảnh hoạt động
5 photos | 16251 view
Kỷ niệm xưa
5 photos | 17047 view

+ Xem tất cả

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về thông tin trên website này?

Rất đầy đủ và cập nhật

Bình thường

Chưa đầy đủ và thiếu tính cập nhật

Trang nhất » Tin tức » Thi đua khen thưởng

SANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HSTT NĂM HỌC 2012-2013 - KHỐI 11

Thứ sáu - 07/02/2014 08:56
DANH SÁCH KHỐI 11
529 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 11A1
530 Nguyễn Duy Chinh 11A1
531 Dương Bá Cường 11A1
532 Nguyễn Đăng Doanh 11A1
533 Nguyễn Tất Đẳng 11A1
534 Phạm Nghĩa Đức 11A1
535 Nguyễn Văn Đức 11A1
536 Đinh Thị Hằng 11A1
537 Trần Thị Hằng 11A1
538 Đinh Thị Hiền 11A1
539 Nguyễn Thị Thu Huyền 11A1
540 Nguyễn Anh Khoa 11A1
541 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11A1
542 Nguyễn Duy Minh 11A1
543 Đào Thị Thanh Nga 11A1
544 Phạm Thị Hồng Ngân 11A1
545 Dương Thị Yến Nhi 11A1
546 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11A1
547 Trần Thị Nhung 11A1
548 Phạm Nghĩa Sơn 11A1
549 Trịnh Thu Thảo 11A1
550 Nguyễn Thị Hoài Thương 11A1
551 Đồng Văn Việt 11A1
552 Ninh Thị Xuân 11A1
553 Nguyễn Thị Hoàng Yến 11A1
554 Nguyễn Phương Anh 11A2
555 Vũ Văn Công 11A2
556 Nguyễn Thị Thu Hà 11A2
557 Trịnh Thị Thu Hà 11A2
558 Phùng Thị Hạnh 11A2
559 Nguyễn Mạnh Cường 11A2
560 Trịnh Quốc Dũng 11A2
561 Nguyễn Minh Đức 11A2
562 Vũ Minh Đức 11A2
563 Dương Thị Thu Hiền 11A2
564 Đinh Bá Hùng 11A2
565 Nguyễn Đức Khôi 11A2
566 Nguyễn Thị Minh Khuê 11A2
567 Đinh Thị Lan 11A2
568 Nguyễn Thị Út Lệ 11A2
569 Đào Thị Linh 11A2
570 Đỗ Thị Thùy Linh 11A2
571 Đinh Văn Mạnh 11A2
572 Lê Thị Hà My 11A2
573 Nguyễn Thị Nga 11A2
574 Ngô Tiến Ngọc 11A2
575 Cù Tất Ngọc Sáng 11A2
576 Hoàng Duy Thành 11A2
577 Nguyễn Thu Thảo 11A2
578 Trịnh Quang Thiện 11A2
579 Nguyễn Thị Thúy 11A2
580 Đinh Văn Toàn 11A2
581 Trương Thị Quỳnh Trang 11A2
582 Trương Đức Tùng 11A2
583 Nguyễn Thị Vi 11A2
584 Cù Thị Xuân 11A2
585 Trần Thị Ngọc Ánh 11A3
586 Vũ Anh Cường 11A3
587 Đào Thị Thùy Dương 11A3
588 Cù Ngọc Đại 11A3
589 Phạm Văn Đức 11A3
590 Đào Thanh Hải 11A3
591 Nguyễn Thị Thúy Hằng 11A3
592 Đinh Công Hậu 11A3
593 Trần Đình Khang 11A3
594 Mai Minh Nguyệt 11A3
595 Ngô Thị Nguyệt 11A3
596 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 11A3
597 Nguyễn Thị Oanh 11A3
598 Ngô Thị Phương 11A3
599 Ninh Thị Phượng 11A3
600 Nguyễn Hồng Sơn 11A3
601 Vũ Hoài Thanh 11A3
602 Phạm Văn Thiện 11A3
603 Trịnh Thị Kim Thoa 11A3
604 Hoàng Hữu Thủy 11A3
605 Trần Thị Thúy 11A3
606 Phạm Thị Trang 11A3
607 Ninh Duy Trường 11A3
608 Dương Văn Tú 11A3
609 Đồng Thị Tố Uyên 11A3
610 Trần Ngọc Ánh 11A4
611 Nguyễn Hữu Duy 11A4
612 Phạm Quốc Đạt 11A4
613 Phan Hoàng Hải 11A4
614 Dương Thị Huế 11A4
615 Trần Việt Duy 11A4
616 Ninh Thị Huệ 11A4
617 Nguyễn Văn Hưng 11A4
618 Hoàng Tùng Lâm 11A4
619 Nguyễn Thị Nhật Lệ 11A4
620 Dương Thị Liên 11A4
621 Trịnh Thùy Linh 11A4
622 Ninh Thị Linh 11A4
623 Dương Thị Loan 11A4
624 Trần Thanh Loan 11A4
625 Bùi Thị Lý 11A4
626 Bùi Văn Mạnh 11A4
627 Trương Quang Minh 11A4
628 Đinh Thị Phương 11A4
629 Ninh Thị Quỳnh 11A4
630 Phạm Hồng Sơn 11A4
631 Nguyễn Phương Thảo 11A4
632 Phạm Tiến Thịnh 11A4
633 Hoàng Lam Thủy 11A4
634 Nguyễn Thị Kiều Trang 11A4
635 Bùi Đức Trung 11A4
636 Đinh Huy Tuân 11A4
637 Nguyễn Thanh Tùng 11A4
638 Nguyễn Xuân Tuyến 11A4
639 Vũ Thị Yến 11A4
640 Vũ Thị Hải Anh 11A5
641 Hoàng Vân Anh 11A5
642 Ninh Thị Duy 11A5
643 Bùi Ánh Duyên 11A5
644 Nguyễn Ánh Dương 11A5
645 Nguyễn Hương Giang 11A5
646 Dương Thị Thu Hạnh 11A5
647 Trần Thị Hiệp 11A5
648 Nguyễn Thị Phương Hoa 11A5
649 Phạm Thị Hòa 11A5
650 Nguyễn Ngọc Huyền 11A5
651 Lã Thu Huyền 11A5
652 Bùi Đình Hưng 11A5
653 Hoàng Thị Lê 11A5
654 Hoàng Thị Khánh Ly 11A5
655 Nguyễn Thị Khánh Ly 11A5
656 Trương Thị Mai Linh 11A5
657 Vũ Thị Hải My 11A5
658 Vũ Thị Nga 11A5
659 Phan Thị Hồng Ngân 11A5
660 Nguyễn Thị Bích Ngọc 11A5
661 Nguyễn Thị Ngọc 11A5
662 Phạm Thị Nguyệt 11A5
663 Đinh Thị Như 11A5
664 Trương Thị Ngọc Oanh 11A5
665 Bùi Thị Phượng 11A5
666 Nguyễn Thị Quỳnh 11A5
667 Lê Thị Thủy Tiên 11A5
668 Nguyễn Công Toàn 11A5
669 Nguyễn Thùy Trang 11A5
670 Nguyễn Thị Việt Trinh 11A5
671 Nguyễn Thị Thủy 11A5
672 Hoàng Thị Ngọc Anh 11A6
673 Trần Thị Ngọc Anh 11A6
674 Hoàng Thị Ngọc Bích 11A6
675 Nguyễn Thị Cúc 11A6
676 Bùi Văn Hải 11A6
677 Ninh Thị Hồng Hạnh 11A6
678 Nguyễn Thúy Hảo 11A6
679 Đinh Huy Hiểu 11A6
680 Nguyễn Thị Huê 11A6
681 Cù Ngọc Huyền 11A6
682 Trần Thị Lan 11A6
683 Ninh Thị Liên 11A6
684 Nguyễn Thị Hải Loan 11A6
685 Niên Viết Lộc 11A6
686 Phạm Thị Na 11A6
687 Trần Thị Ngân 11A6
688 Bùi Thị Ngoan 11A6
689 Đào Thị Bích Ngọc 11A6
690 Nguyễn Thị Ngọc 11A6
691 Đinh Hữu Quyền 11A6
692 Nguyễn Thị Thương 11A6
693 Nguyễn Tiến Tú 11A6
694 Vũ Văn Vỹ 11A6
695 Phạm Thị Yến 11A6
696 Đinh Thị Thái An 11A7
697 Bùi Tất Chiến 11A7
698 Nguyễn Thị Thu Diệu 11A7
699 Trần Minh Đức 11A7
700 Nguyễn Ngọc Đức 11A7
701 Nguyễn Thị Thanh Hà 11A7
702 Đỗ Thị Hà 11A7
703 Nguyễn Thị Thu Hà 11A7
704 Nguyễn Thị Hoà 11A7
705 Phạm Thu Hồng 11A7
706 Trần Thị Huế 11A7
707 Phạm Thị Thu Huyền 11A7
708 Nguyễn Thị Hường 11A7
709 Nguyễn Thị Phương Lan 11A7
710 Đinh Thị Lan 11A7
711 Đinh Thị Lệ 11A7
712 Đào Thuỳ Linh 11A7
713 Nguyễn thị Phượng 11A7
714 Đinh Thị Quỳnh 11A7
715 Nguyễn Thị Quỳnh 11A7
716 Phạm Thị Thắm 11A7
717 Nguyễn Thị Thuỳ 11A7
718 Lã Thị Thu Trang 11A7
719 Nguyễn Thị Minh Tươi 11A7
720 Trần Tuấn Anh 11A8
721 Nguyễn Khắc Bảo 11A8
722 Phạm Hải Dương 11A8
723 Phạm Đức Giang 11A8
724 Phạm Ánh Hồng 11A8
725 Trương Thị Hà 11A8
726 Bùi Hoàng Hiệp 11A8
727 Đinh Huy Quốc Hưng 11A8
728 Nguyễn Thị Hoa 11A8
729 Nguyễn Trọng Khánh 11A8
730 Nguyễn Thị Linh 11A8
731 Nguyễn Thị Nga 11A8
732 Dương Thị Nhung 11A8
733 Ninh Thị Thuý 11A8
734 Tống Thị Trang 11A8
735 Ninh Thị Vui 11A8
736 Trần Thị Nga 11A8
737 Nguyễn Thị Phương Anh 11A9
738 Trương Đình Hải 11A9
739 Hoàng Ngọc Hải 11A9
740 Nguyễn Thị Thu Hằng 11A9
741 Phạm Thị Hiền 11A9
742 Trần Thị Hoa 11A9
743 Vũ Xuân Hoà 11A9
744 Bùi Quang Huân 11A9
745 Dương Thị Huệ 11A9
746 Phạm Công Hùng 11A9
747 Đỗ Thị Hương 11A9
748 Vũ Thị Hường 11A9
749 Phạm Thị Khuyên 11A9
750 Phạm Thị Liên 11A9
751 Lê Thị Thuỳ Linh 11A9
752 Phạm Thị Thuỳ Linh 11A9
753 Nguyễn Thị Loan 11A9
754 Nguyễn Thị Lụa 11A9
755 Nguyễn Thị Ly 11A9
756 Trần Thanh Phương 11A9
757 Trần Thị Phương Thảo 11A9
758 Phạm Thị Yến 11A9
759 Nguyễn Văn Dương 11A10
760 Nguyễn Thành Đạt 11A10
761 Ninh Thị Quỳnh Giang 11A10
762 Nguyễn Thị Hoa 11A10
763 Đặng Thị Hoà 11A10
764 Nguyễn Thị Hoà 11A10
765 Trịnh Thị Huê 11A10
766 Phạm Thu Hường 11A10
767 Nguyễn Trung Kiên 11A10
768 Trương Hà Linh 11A10
769 Nguyễn Thị My 11A10
770 Lê Hải Nam 11A10
771 Ngô Văn Nam 11A10
772 Nguyễn Thị Nga 11A10
773 Phạm Thị Ngát 11A10
774 Nguyễn Thị Bích Ngọc 11A10
775 Phạm Tuấn Phú 11A10
776 Nguyễn Đức Phương 11A10
777 Phạm Thị Quỳnh 11A10
778 Nguyễn Văn Tuấn 11A10
779 Dương Thị Phương 11A10
780 Đinh Văn Hiếu 11A10
781 Cù Thị Hoàng Anh 11A11
782 Trịnh Ngọc Anh 11A11
783 Phạm Văn Diên 11A11
784 Trịnh Thị Ngọc Hà 11A11
785 Nguyễn Thị Lan 11A11
786 Vũ Thị Lan 11A11
787 Trịnh Thị Hằng 11A11
788 Bùi Thị Hiền 11A11
789 Nguyễn Huy Hiếu 11A11
790 Nguyễn Thị Hoa 11A11
791 Đoàn Diệu Hương 11A11
792 Lương Thị Hương 11A11
793 Đinh Xuân Lộc 11A11
794 Bùi Thị Nga 11A11
795 Trịnh Thị Ngọc 11A11
796 Nguyễn Thị Nương 11A11
797 Nguyễn Bá Phúc 11A11
798 Trịnh Thị Huyền Thanh 11A11
799 Đào Thị Thảo 11A11
800 Hoàng Thị Thu Thảo 11A11
801 Đào Thị Thuỷ 11A11
802 Phạm Thị Huyền Trang 11A11
803 Phạm Thị Trang 11A11
804 Nguyễn Thuỳ Trang 11A11
805 Phạm Thị Thu 11A11
806 Trương Thị Yến 11A11
807 Nguyễn Tuấn Anh 11A12
808 Đào Thị Ngọc Bích 11A12
809 Đoàn Văn Chiến 11A12
810 Nguyễn Thị Diệu 11A12
811 Nguyễn Thị Dung 11A12
812 Nguyễn Thị Hải Hà 11A12
813 Nguyễn Thị Hà 11A12
814 Trịnh Văn Hảo 11A12
815 Dương Thị Huyền 11A12
816 Lê Thị Thu Huyền 11A12
817 Nguyễn Thị Hương 11A12
818 Hoàng Thị Lan 11A12
819 Vũ Thị Nhật Lệ 11A12
820 Tống Khánh Linh 11A12
821 Nguyễn Thị Linh 11A12
822 Nguyễn Thị Luyến 11A12
823 Nguyễn Thị Lương 11A12
824 Hoàng Thị Ngọc 11A12
825 Nguyễn Thị Mến 11A12
826 Trương Phương Nam 11A12
827 Trần Thị Nhàn 11A12
828 Đào Thị Hồng Phượng 11A12
829 Lê Minh Thắng 11A12
830 Nguyễn Thị Kim Tuyến 11A12
831 Trịnh Thị Tươi 11A12
832 Nguyễn Đình Trường 11A12
833 Phạm Văn Vịnh 11A12
834 Nguyễn Hoàng Yến 11A12

Tác giả bài viết: T.C.H

Nguồn tin: Viết bởi Trường THPT Tống Văn Trân

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: danh sách

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
16:49 ICT Thứ tư, 24/01/2018

VIDEO

Học sinh thành đạt

Ủng hộ xây dựng trường

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 59
  • Hôm nay: 269
  • Tháng hiện tại: 28160
  • Tổng lượt truy cập: 2735515