Liên kết

B2A Lắp đặt Camera Tại Nam Định
Sở giáo dục đào tạo nam định
Phòng khảo thí nam định
Thu viện Violet
Bộ giáo dục và đào tạo

Thư viện ảnh

Ảnh hoạt động
5 photos | 16217 view
Kỷ niệm xưa
5 photos | 17008 view

+ Xem tất cả

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về thông tin trên website này?

Rất đầy đủ và cập nhật

Bình thường

Chưa đầy đủ và thiếu tính cập nhật

Trang nhất » Tin tức » Thi đua khen thưởng

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HSG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013

Thứ sáu - 07/02/2014 09:05
DANH SÁCH HỌC SINH
 
SỐ QĐ HỌ VÀ TÊN LỚP ĐẠT GIẢI
1153 Trương Đức Cường 11A1 Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1154 Nguyễn Thị Ngọc Thạch 11A2 Đạt giải Nhì môn Tin học
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1155 Hoàng Tiến Mạnh 12A3 Đạt giải Nhì môn Vật lý
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1156 Nguyễn Thanh Thanh 12A3 Đạt giải Nhì môn Vật lý
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1157 Đinh Thị Hòa 12A5 Đạt giải Nhì môn Sinh học
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1158 Dương Thị Minh Phương 12A3 Đạt giải Nhì môn Sinh học
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1159 Đào Minh Đức 12A1 Đạt giải Nhì môn Toán
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1160 Hoàng Tiến Mạnh 12A3 Đạt giải Nhì môn Toán
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1161 Nguyễn Thị Thương 12A1 Đạt giải Nhì môn Toán
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1162 Vũ Thị Mơ 11A2 Đạt giải Nhì môn Lịch sử
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1163 Nguyễn Thị Mỹ 11A5 Đạt giải Nhì môn Lịch sử
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1164 Đinh Thị Minh Ngọc 11A1 Đạt giải Nhì môn Lịch sử
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1165 Phạm Thị Huyền 12A4 Đạt giải Nhì môn Ngữ văn
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1166 Ninh Thị Thao 12A4 Đạt giải Nhì môn Ngữ văn
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1167 Trương Đức Cường 11A1 Đạt giải Nhì Hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh
Năm học 2012-2013
1168 Ngô Thị Trang
 
10A10 Đạt giải xuất sắc phần thi Văn nghệ
Hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2012-2013
1169 Trịnh Thùy Linh 11A4 Đạt giải Ba môn Tiếng Anh
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1170 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11A4 Đạt giải Ba môn Tin học
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1171 Bùi Tiến Tùng 12A6 Đạt giải Ba môn Tin học
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1172 Nguyễn Thiện Tú 12A1 Đạt giải Ba môn Vật lý
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1173 Lã Tiến Đạt 12A6 Đạt giải Ba môn Sinh học
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1174 Trịnh Thị Hương Lan 12A4 Đạt giải Ba môn Ngữ văn
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1175 Nguyễn Thị Yến 12A4 Đạt giải Khuyến Khích môn Tiếng Anh
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1176 Hà Đức Hiến 12A7 Đạt giải Khuyến Khích môn Hóa học
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1177 Ninh Văn Thắng 12A1 Đạt giải Khuyến Khích môn Hóa học
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1178 Vũ Thị Hồng Hảo 10A1 Đạt giải Khuyến Khích Hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh
Năm học 2012-2013
1179 Phạm Văn Huy 12A10 Đạt giải Khuyến Khích môn Kéo co
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1180 Nguyễn Đức Đạt 11A11 Đạt giải Khuyến Khích môn Kéo co
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1181 Nguyễn Thế L­ương 12A1 Đạt giải Khuyến Khích môn Kéo co
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1182 Hà Văn Kiên 12A1 Đạt giải Khuyến Khích môn Kéo co
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1183 Bùi Đức Duy 11A7 Đạt giải Khuyến Khích môn Kéo co
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1184 Nguyễn Đăng Doanh 11A1 Đạt giải Khuyến Khích môn Kéo co
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1185 Nguyễn Duy Nam 12A3 Đạt giải Khuyến Khích môn Kéo co
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1186 Nguyễn Đắc Tú 12A12 Đạt giải Khuyến Khích môn Kéo co
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1187 Lê Minh Thắng 11A12 Đạt giải Khuyến Khích môn Kéo co
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1188 Đinh Xuân Lộc 11A11 Đạt giải Khuyến Khích môn Kéo co
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1189 Bùi Đăng Đoàn 12A4 Đạt giải Khuyến Khích môn Kéo co
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1190 Nguyễn Đức Tài 11A2 Đạt giải Khuyến Khích môn Kéo co
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1191 Phạm Thành Luân 11A10 Đạt giải Khuyến Khích môn Điền kinh
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1192 Trần Thị Huế 11A7 Đạt giải Khuyến Khích môn Điền kinh
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1193 Nguyễn Đình Trung 11A10 Đạt giải Khuyến Khích môn Đá cầu
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1194 Ninh Thị Duy 11A5 Đạt giải Khuyến Khích môn Đá cầu
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1195 Nguyễn Công H­ưởng 11A1 Đạt giải Khuyến Khích môn Cờ vua
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1196 Ninh Thị Hoa 12A9 Đạt giải Khuyến Khích môn Cờ vua
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1197 Bùi Thị Thắm 10A2 Đạt giải Khuyến Khích môn Điền kinh
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1198 Trần Thị Huế 11A7 Đạt giải Khuyến Khích môn Điền kinh
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1199 Phạm Ánh Hồng 11A8 Đạt giải Khuyến Khích môn Điền kinh
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1200 Trần T Tuyết Nhung 10A4 Đạt giải Khuyến Khích môn Điền kinh
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1201 Nguyễn Thùy Trang 11A5 Đạt giải Khuyến Khích môn Điền kinh
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
1202 Huỳnh Thị Hải Anh 10A12 Đạt giải Nhì Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh
Năm học 2012-2013
1203 Nguyễn Thị Bích Phượng 10A2 Đạt giải Nhì Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh
Năm học 2012-2013
1204 Nguyễn Thị Thùy Trang 10A4 Đạt giải Nhì Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh
Năm học 2012-2013
1205 Trương Thị Mai Linh 11A5 Đạt giải Nhì Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh
Năm học 2012-2013
1206 Vũ Thị Hồng Hảo 10A1 Đạt giải Nhì Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh
Năm học 2012-2013
1207 Dương Thị Ngọc Ánh 10A1 Đạt giải Nhì Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh
Năm học 2012-2013
1208 Bùi Thị Bích 10A3 Đạt giải Nhì Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh
Năm học 2012-2013
1209 Trịnh Ngọc Hà 10A3 Đạt giải Nhì Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp Tỉnh
Năm học 2012-2013
1210 Đỗ Thị Phương 10A3 Đạt giải Nhì Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh
Năm học 2012-2013
1211 Ngô Thị Ngọc Huyền 10A3 Đạt giải Nhì Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh
Năm học 2012-2013
1212 Phạm Thị Thúy Hường 10A3 Đạt giải Nhì Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh
Năm học 2012-2013
1213 Nguyễn Thị Thủy 10A3 Đạt giải Nhì Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh
Năm học 2012-2013
1214 Nguyễn Thùy Trang 10A1 Đạt giải xuất sắc phần thi Văn nghệ
Hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2012-2013
1215 Vũ Minh Huyền 10A1 Đạt giải xuất sắc phần thi Văn nghệ
Hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2012-2013
 
 

Tác giả bài viết: T.C.H

Nguồn tin: Viết bởi Trường THPT Tống Văn Trân

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: danh sách

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
03:58 ICT Thứ sáu, 15/12/2017

VIDEO

Học sinh thành đạt

Ủng hộ xây dựng trường

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 229
  • Tháng hiện tại: 13952
  • Tổng lượt truy cập: 2689940