Liên kết

B2A Lắp đặt Camera Tại Nam Định
Sở giáo dục đào tạo nam định
Phòng khảo thí nam định
Thu viện Violet
Bộ giáo dục và đào tạo

Thư viện ảnh

Ảnh hoạt động
5 photos | 16217 view
Kỷ niệm xưa
5 photos | 17008 view

+ Xem tất cả

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về thông tin trên website này?

Rất đầy đủ và cập nhật

Bình thường

Chưa đầy đủ và thiếu tính cập nhật

Trang nhất » Tin tức » Thi đua khen thưởng

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HSTT NĂM HỌC 2012-2013 - KHỐI 12

Thứ sáu - 07/02/2014 08:59
SANH SÁCH KHỐI 12
835 Đào Văn Đông 12A1
836 Đào Minh Đức 12A1
837 Đinh Thế Đức 12A1
838 Vũ Phương Hà 12A1
839 Nguyễn Thị Thu Hà 12A1
840 Nguyễn Văn Hiệu 12A1
841 Phạm Quang Hải 12A1
842 Nguyễn Thị Hoà 12A1
843 Trịnh Xuân Hoà 12A1
844 Nguyễn Đăng Khiêm 12A1
845 Nguyễn Thị Ngọc Lan 12A1
846 Đào Thị Lan 12A1
847 Nguyễn Văn Lĩnh 12A1
848 Nguyễn Quang Lộc 12A1
849 Nguyễn Thế Lượng 12A1
850 Phạm Thị Ngân 12A1
851 Đinh Vũ Phong 12A1
852 Ninh Viết Ngọc 12A1
853 Đinh Thị Thuý 12A1
854 Nguyễn Văn Thức 12A1
855 Nguyễn Quốc Toàn 12A1
856 Trương Thị Trang 12A1
857 Nguyễn Thu Trang 12A1
858 Ninh Viết Tùng 12A1
859 Đinh Thị Ánh Tuyết 12A1
860 Hà Thị Như Yến 12A1
861 Nguyễn Văn Công 12A2
862 Ninh Xuân Cường 12A2
863 Nguyễn Phương Diệp 12A2
864 Nguyễn Trọng Dũng 12A2
865 Phạm Hương Giang 12A2
866 Nguyễn Hoàng Hải 12A2
867 Vũ Đức Hậu 12A2
868 Vũ Duy Hiển 12A2
869 Nguyễn Đình Hiếu 12A2
870 Mai Văn Hoà 12A2
871 Phạm Thị Hoài 12A2
872 Trịnh Thị Hoài 12A2
873 Nguyễn Tuấn Linh 12A2
874 Lê Thị Minh 12A2
875 Ninh Thị Minh 12A2
876 Nguyễn Văn Quang 12A2
877 Trần Hữu Quân 12A2
878 Vũ Thị Minh Thanh 12A2
879 Trương Thị Thảo 12A2
880 Trần Thị Thơ 12A2
881 Trần Thị Thuỳ 12A2
882 Nguyễn Thị Thanh Thuý 12A2
883 Nguyễn Công Tráng 12A2
884 Phạm Thanh Tuấn 12A2
885 Nguyễn Văn Tuấn 12A2
886 Dương Bá Tùng 12A2
887 Đinh Gia Tùng 12A2
888 Nguyễn Quang Tứ 12A2
889 Phạm Thị Vân 12A2
890 Nguyễn Tú Anh 12A3
891 Phạm Văn Dũng 12A3
892 Phạm Văn Đức 12A3
893 Trương Công Hạnh 12A3
894 Nguyễn Thị Hương 12A3
895 Nguyễn Thị Thu Hường 12A3
896 Tạ Công Hùng 12A3
897 Phạm Thị Hiền 12A3
898 Ngô Đức Hiệp 12A3
899 Ngô Thị Thu Huyền 12A3
900 Phạm Duy Khánh 12A3
901 Nguyễn Duy Nam 12A3
902 Bùi Thị Nga 12A3
903 Phạm Vũ Ngọc 12A3
904 Nguyễn Thị Nhài 12A3
905 Trần Duy Phi 12A3
906 Trương Thị Phượng 12A3
907 Nguyễn Văn Sơn 12A3
908 Vũ Ngọc Sỹ 12A3
909 Nguyễn Trung Tấn 12A3
910 Ninh Đức Tiến 12A3
911 Nguyễn Đình Trung 12A3
912 Trương Đức Tuân 12A3
913 Nguyễn Anh Tuấn 12A3
914 Phạm Văn Tuấn 12A3
915 Vũ Anh Tuấn 12A3
916 Bùi Thị Hồng Vân 12A3
917 Phạm Quốc Việt 12A3
918 Trịnh Lan Anh 12A4
919 Trịnh Thị Ánh 12A4
920 Nguyễn Thị Diệp 12A4
921 Nguyễn Thị Diệu 12A4
922 Mai Tất Đắc 12A4
923 Đinh Thị Thu Giang 12A4
924 Dương Thị Giang 12A4
925 Nguyễn Thị Hà 12A4
926 Trần Thị Ngọc Hà 12A4
927 Vũ Thị Hà 12A4
928 Nguyễn Thị Hằng 12A4
929 Trần Thị Hằng 12A4
930 Trịnh Thị Thúy Hằng 12A4
931 Ninh Thị Hoà 12A4
932 Hoàng Thị Huế 12A4
933 Nguyễn Thị Hạnh Lâm 12A4
934 Vũ Thị Lành 12A4
935 Nguyễn Thị Thu Lan 12A4
936 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 12A4
937 Phạm Thị Linh 12A4
938 Trần Thị Phương Linh 12A4
939 Phan Ngọc Mai 12A4
940 Đinh Thị Nga 12A4
941 Vũ Thị Kiều Oanh 12A4
942 Trần Thị Phương 12A4
943 Phạm Thị Phúc 12A4
944 Hoàng Thị Như Quyên 12A4
945 Nguyễn Thị Sen 12A4
946 Phạm Minh Thư 12A4
947 Nguyễn Thị Thương 12A4
948 Nguyễn Phương Thảo 12A4
949 Trịnh Thị Thu Thảo 12A4
950 Đinh Thị Thuý 12A4
951 Hà Thị Minh Thu 12A4
952 Nguyễn Minh Thu 12A4
953 Nguyễn Thị Yến 12A4
954 Trịnh Vân Anh 12A5
955 Trịnh Văn Cường 12A5
956 Trịnh Tuấn Dũng 12A5
957 Nguyễn Thị Duyên 12A5
958 Lê Quang Đường 12A5
959 Trịnh Thị Hà 12A5
960 Nguyễn Xuân Hùng 12A5
961 Nguyễn Hữu Thái 12A5
962 Trần Thị Hoà 12A5
963 Đoàn Thị Lý 12A5
964 Phùng Thị Quỳnh Nga 12A5
965 Trần Thị Nguyệt 12A5
966 Nguyễn Văn Sơn 12A5
967 Hoàng Thị Thảo 12A5
968 Trần Ngọc Thanh 12A5
969 Bùi Thị Thuỷ 12A5
970 Ngô Thị Thu Thuỷ 12A5
971 Ninh Thị Thuý 12A5
972 Nguyễn Xuân Toán 12A5
973 Phạm Đức Việt 12A5
974 Phạm Thị Vui 12A5
975 Tạ Thị Xuân 12A5
976 Vũ Thị Xuân 12A5
977 Ninh Văn Đôn 12A6
978 Phạm Thị Minh Hà 12A6
979 Nguyễn Hồng Hạnh 12A6
980 Trần Thị Hằng 12A6
981 Đinh Thị Hiên 12A6
982 Trần Thị Hoa 12A6
983 Phạm Thị Thanh Huệ 12A6
984 Bùi Thị Huyền 12A6
985 Trần Văn Kiên 12A6
986 Dương Thị Kiều Mai 12A6
987 Ninh Thị Ngân 12A6
988 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12A6
989 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12A6
990 Đỗ Thị Thu Phương 12A6
991 Ninh Thị Phượng 12A6
992 Trương Thị Thơm 12A6
993 Phạm Thị Bích Thảo 12A6
994 Trần Thị Tho 12A6
995 Trương Thị Thu 12A6
996 Nguyễn Thị Huyền Trang 12A6
997 Ninh Thị Trang 12A6
998 Phạm Thị Trang 12A6
999 Đinh Thị Yến 12A6
1000 Phạm Thị Yến 12A6
1001 Bùi Thị Lan Anh 12A7
1002 Trần Thị Dung 12A7
1003 Hoàng Thị Duyên 12A7
1004 Phạm Thị Thuỳ Dương 12A7
1005 Trương Thị Giang 12A7
1006 Đỗ Thị Hằng 12A7
1007 Nguyễn Đình Hân 12A7
1008 Nguyễn Hữu Hoá 12A7
1009 Nguyễn Thu Huyền 12A7
1010 Phạm Đức Hưởng 12A7
1011 Ninh Thị Kim Liên 12A7
1012 Nguyễn Thị Liên 12A7
1013 Nguyễn Phương Linh 12A7
1014 Đinh Gia Thiện Lộc 12A7
1015 Phạm Hoài Phương 12A7
1016 Ngô Thị Phương 12A7
1017 Phạm Thị Thu Phượng 12A7
1018 Phạm Đức Tăng 12A7
1019 Vũ Thị Thảo 12A7
1020 Ninh Đức Thắng 12A7
1021 Vũ Đức Thiện 12A7
1022 Phạm Tài Thịnh 12A7
1023 Ngô Văn Thoại 12A7
1024 Dương Thị Trang 12A7
1025 Nguyễn Duy Việt 12A7
1026 Trần Thị Xuân 12A7
1027 Ninh Thị Hà 12A7
1028 Nguyễn Thị Loan 12A7
1029 Lê Huyền Châm 12A8
1030 Nguyễn Bá Công 12A8
1031 Trịnh Duy Cường 12A8
1032 Nguyễn Văn Đạt 12A8
1033 Vũ Quang Đắc 12A8
1034 Trần Thị Hằng 12A8
1035 Ninh Thị Hiên 12A8
1036 Nguyễn Thị Hoa 12A8
1037 Lê Thị Huế 12A8
1038 Đinh Thị Huệ 12A8
1039 Trần Thị Huyền 12A8
1040 Nguyễn Đình Hưng 12A8
1041 Nguyễn Quang Hưng 12A8
1042 Nguyễn Thị Thu Hương 12A8
1043 Nguyễn Thị Lan 12A8
1044 Trịnh Thị Loan 12A8
1045 Chu Phương Lựu 12A8
1046 Nguyễn Thị Lý 12A8
1047 Trần Thị Ngoan 12A8
1048 Nguyễn Thị Nhàn 12A8
1049 Ngô Văn Quang 12A8
1050 Ninh Thị Hải Quỳnh 12A8
1051 Trần Văn Thịnh 12A8
1052 Bùi Thì Thuỳ 12A8
1053 Bùi Thị Thuỷ 12A8
1054 Dương Thị Hoài Thương 12A8
1055 Vũ Thị Ngọc Yến 12A8
1056 Dương Bá Bình 12A9
1057 Nguyễn Viết Đạt 12A9
1058 Trần Văn Đức 12A9
1059 Phạm Thị Hằng 12A9
1060 Phạm Thị Hằng 12A9
1061 Trịnh Thị Thu Hương 12A9
1062 Nguyễn Mạnh Hùng 12A9
1063 Đinh Văn Hợp 12A9
1064 Phạm Thị Hoa 12A9
1065 Nguyễn Thị Hoà 12A9
1066 Ninh Khắc Kiên 12A9
1067 Trịnh Thị Lê 12A9
1068 Nguyễn Thị Ngọc Linh 12A9
1069 Phạm Diệu Linh 12A9
1070 Nguyễn Đức Mạnh 12A9
1071 Trần Thị Nga 12A9
1072 Nguyễn Thị Ngọc 12A9
1073 Trần Thị Quỳnh 12A9
1074 Nguyễn Thị Thanh Tâm 12A9
1075 Nguyễn Chí Thanh 12A9
1076 Nguyễn Thị Thuý 12A9
1077 Dương Thị Thu 12A9
1078 Nguyễn Thị Tuyền 12A9
1079 Đinh Thị Yến 12A9
1080 Hoàng Hải Yến 12A9
1081 Phạm Văn Vĩnh 12A9
1082 Nguyễn Tú Anh 12A10
1083 Nguyễn Thị Hồng Duyên 12A10
1084 Nguyễn Thị Chang 12A10
1085 Phạm Thị Bích Đào 12A10
1086 Trần Thị Diệu 12A10
1087 Trần Thị Hạnh 12A10
1088 Ninh Thị Linh 12A10
1089 Nguyễn Thị Mai 12A10
1090 Trần Thanh Long 12A10
1091 Nguyễn Đức Mạnh 12A10
1092 Phạm Hữu Minh 12A10
1093 Nguyễn Hữu Nam 12A10
1094 Nguyễn Thị Ngân 12A10
1095 Nguyễn Thị Nhung 12A10
1096 Nguyễn Thị Phương 12A10
1097 Hoàng Thị Quyên 12A10
1098 Ninh Văn Sơn 12A10
1099 Ngô Văn Tân 12A10
1100 Trương Thị Thu Trà 12A10
1101 Đồng Thu Trang 12A10
1102 Phạm Thị Thanh Tuyết 12A10
1103 Bùi Thị Tuyết 12A10
1104 Trần Công Việt 12A10
1105 Nguyễn Thị Yến 12A10
1106 Vũ Thị Yến 12A10
1107 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 12A11
1108 Trịnh Thị Ngọc Ánh 12A11
1109 Đinh Công Bình 12A11
1110 Nguyễn Thị Thùy Dương 12A11
1111 Trần Văn Dũng 12A11
1112 Phùng Mạnh Đăng 12A11
1113 Phạm Thị Hà 12A11
1114 Nguyễn Đình Hoàn 12A11
1115 Nguyễn Thị Hoa 12A11
1116 Nguyễn Thị Huệ 12A11
1117 Vũ Thị Huệ 12A11
1118 Hà Thị Lanh 12A11
1119 Phạm Thị Linh 12A11
1120 Phạm Xuân Minh 12A11
1121 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 12A11
1122 Nguyễn Thị Ngọc Ninh 12A11
1123 Đoàn Thị Ngọc Oanh 12A11
1124 Trương Đức Quân 12A11
1125 Phạm Đức Quân 12A11
1126 Trương Ngọc Thịnh 12A11
1127 Đặng Thiên Trang 12A11
1128 Phạm Văn Tuyên 12A11
1129 Vũ Thị Tuyền 12A11
1130 Trương Ngọc Tuyến 12A11
1131 Nguyễn Tiến Văn 12A11
1132 Ninh Thị Yến 12A11
1133 Tống Thùy Dung 12A12
1134 Nguyễn Thu Hà 12A12
1135 Ngô Thị Thanh Hải 12A12
1136 Cù Thị Hạnh 12A12
1137 Nguyễn Thị Hương 12A12
1138 Nguyễn Đức Hoạt 12A12
1139 Nguyễn Thị Huệ 12A12
1140 Huỳnh Thị Khuyên 12A12
1141 Vũ Thị Giang Lam 12A12
1142 Nguyễn Thành Nam 12A12
1143 Nguyễn Thị Hoài Phương 12A12
1144 Nguyễn Tiến Phương 12A12
1145 Dương Xuân Phú 12A12
1146 Đinh Thị Thanh Tâm 12A12
1147 Dương Thị Phương Thảo 12A12
1148 Nguyễn Đắc Tú 12A12
1149 Đào Thị Huyền Trang 12A12
1150 Dương Anh Tuấn 12A12
1151 Nguyễn Thị Tuyết 12A12
1152 Trịnh Hồng Yến 12A12

Tác giả bài viết: T.C.H

Nguồn tin: Viết bởi Trường THPT Tống Văn Trân

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
03:59 ICT Thứ sáu, 15/12/2017

VIDEO

Học sinh thành đạt

Ủng hộ xây dựng trường

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 235
  • Tháng hiện tại: 13958
  • Tổng lượt truy cập: 2689946