Liên kết

B2A Lắp đặt Camera Tại Nam Định
Sở giáo dục đào tạo nam định
Phòng khảo thí nam định
Thu viện Violet
Bộ giáo dục và đào tạo

Thư viện ảnh

Ảnh hoạt động
5 photos | 16217 view
Kỷ niệm xưa
5 photos | 17008 view

+ Xem tất cả

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về thông tin trên website này?

Rất đầy đủ và cập nhật

Bình thường

Chưa đầy đủ và thiếu tính cập nhật

Trang nhất » Tin tức » Thi đua khen thưởng

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HSGTD NĂM HỌCC 2012-2013

Thứ sáu - 07/02/2014 09:01
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10-11-12
SỐ QĐ HỌ VÀ TÊN LỚP
1 Dương  Ngọc Ánh 10A1
2 Lê Thị Dung 10A1
3 Phạm Thị Duyên 10A1
4 Nguyễn Thị Giang 10A1
5 Vũ Thị Hạnh 10A1
6 Vũ Thị Hồng Hảo 10A1
7 Trần Thị Thúy Hằng 10A1
8 Mai Thị Hồng 10A1
9 Nguyễn Thị Thu Huệ 10A1
10 Vũ Minh Huyền 10A1
11 Nguyễn Thị Huyền 10A1
12 Bùi Thị Phương Lan 10A1
13 Nguyễn Thị Lan 10A1
14 Đinh Thị Khánh Linh 10A1
15 Nguyễn Đình Thuân 10A1
16 Dương Thị Thu Trang 10A1
17 Nguyễn Thùy Trang 10A1
18 Ngô Quốc Trung 10A1
19 Phạm Thị Hải Yến 10A1
20 Nguyễn Trọng An 10A2
21 Bùi Phi Hoàng 10A2
22 Phạm Thị Huyền 10A2
23 Lê Lan Hương 10A2
24 Dương Thị Mai 10A2
25 Đinh Thị Nga 10A2
26 Nguyễn Thị Quỳnh Ngân 10A2
27 Vũ Thị Phương 10A2
28 Phùng Thị Thương 10A2
29 Nguyễn Thị Xuân 10A2
30 Phạm Việt Dũng 10A3
31 Bùi Thị Hương Giang 10A3
32 Trịnh Ngọc Hà 10A3
33 Ngô Thị Ngọc Huyền 10A3
34 Trần Thu Phương 10A3
35 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10A3
36 Vũ Minh Chí 10A4
37 Nguyễn Thị Huế 10A4
38 Phạm Lan Hương 10A4
39 Nguyễn Hồng Lê 10A4
40 Phạm Thùy Linh 10A4
41 Ngô Hải Nam 10A4
42 Đỗ Cương Quốc 10A4
43 Nguyễn Thị Thảo 10A4
44 Hoàng Thị Thoa 10A4
45 Đỗ Đức Anh 10A5
46 Dương Thị Thanh Huyền 10A5
47 Phạm Thị Khuyên 10A5
48 Nguyễn Thị Minh Ngọc 10A5
49 Bùi Thị Phương 10A5
50 Lã Huyền Trang 10A5
51 Ninh Thị Kim Anh 10A6
52 Ninh Thị Ngọc Anh 10A6
53 Nguyễn Thị Phương Lan 10A6
54 Nguyễn Thanh Huyền 10A6
55 Nguyễn Thị Lan 10A6
56 Phạm Thị Liên 10A6
57 Phạm Thị Linh 10A6
58 Phạm Thị Thanh Mai 10A6
59 Trần Thị Tâm 10A6
60 Nguyễn Thị Kiều Trinh 10A6
61 Nguyễn Chiều Xuân 10A6
62 Nguyễn Ngọc Hải 10A7
63 Trương Đình Kiên 10A7
64 Lê Xuân Trinh 10A7
65 Nguyễn Thị An 10A8
66 Nguyễn Thị Huệ 10A8
67 Đào Thị Minh Nguyệt 10A8
68 Trịnh Thị Hồng 10A9
69 Phạm Thị Lý 10A9
70 Hà Thanh Quang 10A9
71 Nguyễn Thị Thảo 10A9
72 Vũ Thị Thu Uyên 10A9
73 Bùi Xuân Hoan 10A10
74 Hoàng Thị Lụa 10A10
75 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10A10
76 Trịnh Thị Nhung 10A10
77 Trần Thanh Tùng 10A10
78 Hoàng Thị Hường 10A11
79 Đoàn Văn Kiên 10A12
80 Trương Đức Cường 11A1
81 Nguyễn Thị Hà 11A1
82 Ngô Thị Hoa 11A1
83 Hoàng Thị Nhật Lệ 11A1
84 Nguyễn Thị Hương Liên 11A1
85 Đinh Thị Linh 11A1
86 Phạm Thị Hồng Lương 11A1
87 Đinh Thị Minh Ngọc 11A1
88 Nguyền Thị Ngọc 11A1
89 Vũ Thị Ánh Nguyệt 11A1
90 Phạm Thị Hồng Nhung 11A1
91 Nguyễn Văn Phương 11A1
92 Ngô Tiến Tâm 11A1
93 Nguyễn Thị Thu Trang 11A1
94 Ngô Văn Tùng 11A1
95 Dương Thị Thu Hiền 11A2
96 Trần Thị Huyền 11A2
97 Ninh Thị Luyến 11A2
98 Phạm Thị Kim Ngân 11A2
99 Nguyễn Thị Nương 11A2
100 Vũ Thị Mơ 11A2
101 Nguyễn Đức Tài 11A2
102 Nguyễn Thị Ngọc Thạch 11A2
103 Hà Kim Tiến 11A2
104 Nguyễn Thị Kim Anh 11A3
105 Phạm Thị Lan Anh 11A3
106 Đinh Thị Ánh 11A3
107 Nguyễn Thị Thùy Dung 11A3
108 Lê Thu Hà 11A3
109 Đặng Thị Thu Hiền 11A3
110 Phạm Thị Thu Hường 11A3
111 Ninh Thị Liên 11A3
112 Ngô Thị Nhung 11A3
113 Phùng Thị Minh Thuận 11A3
114 Nguyễn Thị Thủy 11A3
115 Ninh Thị Hoài Trang 11A3
116 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11A4
117 Nguyễn Thị Diệp 11A4
118 Nguyễn Thị Hà 11A4
119 Hoàng Thị Thái Hậu 11A4
120 Nguyễn Thị Lan Hương 11A4
121 Trần Thị Phương Linh 11A4
122 Cao Tấn Minh 11A4
123 Trịnh Hồng Nhung 11A4
124 Trần Thị Hồng Nhung 11A4
125 Trần Hương Quỳnh 11A4
126 Phạm Hồng Thơm 11A4
127 Phạm Thị Thùy 11A4
128 Nguyễn Thị Thủy 11A4
129 Trần Thị Ánh Tuyết 11A4
130 Trần Thị Thu Đào 11A5
131 Trần Thị Hằng 11A5
132 Nguyễn Thị Mỹ 11A5
133 Trần Thị Ngọc 11A5
134 Nguyễn Thị Phương Yến 11A5
135 Mai Thị Thúy Hà 11A6
136 Nguyễn Thị Thúy Linh 11A6
137 Bùi Thanh Tâm 11A6
138 Lê Thị Thảo 11A6
139 Phạm Thị Trang 11A6
140 Nguyễn Thị Thanh Vân 11A6
141 Lê Minh Hiếu 11A7
142 Nguyễn Thị Lan Anh 11A8
143 Nguyễn Thị Hồng 11A8
144 Ngô Thị Thanh Huyền 11A8
145 Trần Thị Khuyên 11A8
146 Dương Thị Ngọc Lan 11A8
147 Nguyễn Thị Nhật Lệ 11A8
148 Nguyễn Thị Luyến 11A8
149 Nguyễn Thanh Ngọc 11A8
150 Nguyễn Mạnh Tiền 11A9
151 Trịnh Thị Hằng 11A11
152 Bùi Thị Hiền 11A11
153 Nguyễn Thị Hoa 11A11
154 Trương Thị Yến 11A11
155 Phạm Thị Lan Anh 11A12
156 Ninh Thị Dung 12A1
157 Nguyễn Thuỳ Dung 12A1
158 Vũ Xuân Hùng 12A1
159 Lương Thị Hương 12A1
160 Nguyễn Thị Thu Hương 12A1
161 Vương Thị Ngọc Linh 12A1
162 Dương Xuân Phương 12A1
163 Ngô Thanh Sơn 12A1
164 Trịnh Quang Thái 12A1
165 Ninh Văn Thắng 12A1
166 Nguyễn Thị Thương 12A1
167 Đỗ Thị Thu Trang 12A1
168 Nguyễn Thiện Tú 12A1
169 Nguyễn Thị Yến 12A1
170 Phạm Thị Yến 12A1
171 Phạm Thị Lan Anh 12A2
172 Nguyễn Thuỳ Dương 12A2
173 Phạm Thị Hà 12A2
174 Nguyễn Thị Thu Hà 12A2
175 Nguyễn Thị Hồng Huế 12A2
176 Ngô Thị Thanh Vân 12A2
177 Ninh Khắc Lâm 12A2
178 Ninh Thị Thuý Ngà 12A2
179 Vũ Thị Lan Phương 12A2
180 Nguyễn Hoài Thanh 12A2
181 Nguyễn Thị Thêm 12A2
182 Nguyễn Thị Thoa 12A2
183 Hoàng Thị Lan Anh 12A3
184 Bùi Hải Đăng 12A3
185 Lê Thanh Huyền 12A3
186 Nguyễn Văn Lâm 12A3
187 Dương Thị Linh 12A3
188 Hoàng Khánh Linh 12A3
189 Hoàng Tiến Mạnh 12A3
190 Vũ Trung Nghĩa 12A3
191 Dương Thị Minh Phương 12A3
192 Nguyễn Thanh Thanh 12A3
193 Nguyễn Thị Trang 12A3
194 Nguyễn Đức Trí 12A3
195 Ninh Thị Tuyến 12A3
196 Nguyễn Thị Trà Giang 12A4
197 Phạm Thị Huyền 12A4
198 Trịnh Thị Hương Lan 12A4
199 Trần Thị Thuý Ly 12A4
200 Ninh Thị Thao 12A4
201 Hà Thị Ngọc Yến 12A4
202 Hà Ngọc Anh 12A5
203 Đinh Thị Hoà 12A5
204 Phạm Thị Thuý Nhung 12A5
205 Nguyễn Thị Phượng 12A5
206 Đỗ Thị Thanh Tâm 12A5
207 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 12A5
208 Lã Tiến Đạt 12A6
209 Nguyễn Thị Hà 12A6
210 Nguyễn Thị Thu Hà 12A6
211 Nguyễn Thị Hiền 12A6
212 Phạm Xuân Mạnh 12A6
213 Phạm Thị Hằng Hải 12A7
214 Hà Đức Hiến 12A7
215 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12A7
216 Trương Quang Duy 12A8
217 Trần Công Hoan 12A8
218 Nguyễn Thị Ngân 12A8
219 Trần Thị Thanh Thảo 12A8
220 Ninh Thị Hoa 12A9
221 Lã Thị Nguyệt 12A9
222 Trần Thị Quỳnh 12A9
223 Trịnh Thị Huệ 12A9
224 Lại Thị Yến 12A9
225 Đinh Thị Hiền 12A10
226 Lã Thị Hải 12A10
227 Đinh Thị Như Quỳnh 12A10
228 Nguyễn Thị Thanh 12A10
229 Nguyễn Thị Thảo 12A10
230 Đinh Đức Trọng 12A10
231 Hoàng Thị Thuỳ Linh 12A11
232 Nguyễn Thị Mai Hương 12A12
233 Dương Thị Phượng 12A12
234 Đinh Văn Tuấn 12A12
 

Tác giả bài viết: T.C.H

Nguồn tin: Viết bởi Trường THPT Tống Văn Trân

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: danh sách, học sinh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
03:58 ICT Thứ sáu, 15/12/2017

VIDEO

Học sinh thành đạt

Ủng hộ xây dựng trường

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 230
  • Tháng hiện tại: 13953
  • Tổng lượt truy cập: 2689941