Liên kết

B2A Lắp đặt Camera Tại Nam Định
Sở giáo dục đào tạo nam định
Phòng khảo thí nam định
Thu viện Violet
Bộ giáo dục và đào tạo

Thư viện ảnh

Ảnh hoạt động
5 photos | 16251 view
Kỷ niệm xưa
5 photos | 17047 view

+ Xem tất cả

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về thông tin trên website này?

Rất đầy đủ và cập nhật

Bình thường

Chưa đầy đủ và thiếu tính cập nhật

Trang nhất » Tin tức » Hoạt động đoàn

Tham luận xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh

Thứ tư - 18/01/2017 13:04
Tham luận xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh

Tham luận xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh

Hôm qua, ngày 17/1/2017, BCH Huyện Đoàn Ý Yên đã tổ chức Hội Nghị tổng kết hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Chí Hiến - Bí thư đoàn trường đã có bài tham luận: Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng đoàn kết và tập hợp thanh niên. Dưới đây là toàn văn bài tham luận.


 
Kính thưa: Quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị
Được sự đồng ý của đoàn chủ tịch tôi xin tham luận với Đại hội về công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và mở rộng đoàn kết, tập hợp hanh niên. Lời dầu tiên cho phép tôi gửi lời chúc sức khỏe và thành công tới Quý vị đại biểu và tất cả các đồng chí. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công rực rỡ.
Trước tiên tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung bản báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2016 vừa qua và dự thảo phương hướng cho năm 2017 tới mà đồng chí Vũ Ngọc Dưỡng – Phó bí thư huyện Đoàn đã trình bày trước hội nghị. Tôi xin đóng góp một số ý kiến mang tích chất bổ sung làm rõ hơn cho bản dự thảo phương hướng hoạt động công tác Đoàn về công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên, mà kinh nghiệm chủ yếu được đức rút trong quá trình làm công tác đoàn tại trường THPT Tống Văn Trân.
 
Kính thưa Hội nghị!
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị của Đảng cộng sản Việt Nam, có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị.
Trong trường THPT Tống Văn Trân, Đoàn TN hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường và Đoàn cấp trên. Do vậy, ngoài nhiệm vụ của một tổ chức chính trị - xã hội được quy định trong điều lệ, Đoàn TN còn có nhiệm vụ chính trị quan trọng là góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, là đội quân xung kích cách mạng; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh thiếu niên, có sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết trong các hoạt động.
Đoàn Thanh niên nhà trường luôn xác định nhiệm vụ củng cố, xây dựng tổ chức là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng một môi trường lành mạnh, thân thiện cho Đoàn viên – học sinh sinh hoạt, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, vun đắp những ước mơ, hoài bão cao đẹp, từ đó giúp các bạn học sinh xác định được động cơ, thái độ và phương pháp đúng đắn trong học tập, rèn luyện. 
Với ý nghĩa quan trọng như trên nên việc xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của đội ngũ cán bộ Đoàn trong các nhiệm kỳ. Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ này tôi xin đưa ra một số biện pháp như sau:
Một là: Cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có đủ năng lực, nghiệp vụ chuyên môn, nhiệt tình và năng động trong công tác. Đội ngũ cán bộ Đoàn cần phải năng động nhạy bén, mạnh dạn đề xuất các ý tưởng sáng tạo nhằm tổ chức nhiều mô hình hoạt động phù hợp với các nhóm, đối tượng thanh niên để thu hút họ vào tổ chức; biết vận dụng linh hoạt trong việc đưa các nghị quyết của Đảng - Đoàn các cấp thành hành động cụ thể; đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá công tác thanh niên.
Hai là: BCH Đoàn trường cần gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao. Làm tốt công tác chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi đoàn hàng tháng theo chủ đề gắn với các sự kiện trong các tháng.
Ba là: Duy trì các chương trình phát thanh, câu lạc bộ chiếu phim của Đoàn thanh niên, vừa phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trường, đường lối, nhiệm vụ, công việc của Nhà trường và Đoàn thanh niên vừa tạo ra sân chơi giải trí lành mạnh cho đoàn viên – học sinh thông qua các chương trình ca nhạc theo yêu cầu, quà tặng âm nhạc, chiếu phim…
Bốn là: Tổ chức các chương trình giao lưu với các cơ sở Đoàn trên địa bàn Huyện Ý Yên, giao các công trình phần việc thanh niên cho các chi đoàn thực hiện.
 
Kính thưa Hội nghị!
Xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác Đoàn. Tuy nhiên, có thể nói công tác tập hợp thanh niên hiện nay là một trong những mảng chưa mạnh của Đoàn. Dường như Đoàn đang chào đón những người tự tìm đến với Đoàn, còn với những người chưa biết hoặc không muốn đến thì Đoàn còn thiếu những cách tập hợp, thuyết phục họ vào tổ chức. Trong những năm qua, BCH Đoàn trường THPT Tống Văn Trân đã thực hiện nhiều giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, đoàn kết, tập hợp thanh niên, qua đó, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau đây tôi xin đề xuất một số biện pháp thu hút, tập hợp thanh niên.
Thứ nhất, Đoàn cần tăng các hoạt động thiết thực, thực tế, sát sườn hơn với đời sống thanh niên. Nhận thấy thanh niên cần học nghề, việc làm, vốn làm ăn, kỹ thuật sản xuất... thì Đoàn phải nhanh chóng nhảy vào và có những biện pháp giúp đỡ cụ thể, hiệu quả. Ví dụ như Đoàn trường THPT Tống Văn Trân đã mở rộng hình thức hoạt động dưới dạng các nhóm, các CLB sinh hoạt thường xuyên để đáp ứng nhu cầu rèn luyện kỹ năng sông cho đoàn viên học sinh như: CLB kỹ năng sống; CLB sách và hành động; CLB Call of green vừa làm sạch môi trường sống vừa có thể giúp các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn…
Thứ hai, Đoàn phải khắc phục hiện tượng hành chính hóa. Tình trạng bàn giấy, cán bộ Đoàn là cán bộ nhà nước và nhất là việc gì cũng văn bản, báo cáo khiến tính hành chính của Đoàn có xu hướng đậm nét hơn. Vì vậy, cán bộ Đoàn phải sâu sát, “mềm hơn” trong ứng xử thì mới thuyết phục được thanh niên.
Thứ ba, quan tâm tính hấp dẫn, thuyết phục, hình mẫu của cán bộ Đoàn. Cán bộ Đoàn có óc tổ chức, nhiều ý tưởng, sáng kiến, khả năng ăn nói sẽ dễ hấp dẫn và ngược lại sẽ khó thuyết phục được thanh niên. Vì vậy việc lựa chọn, sàng lọc cán bộ Đoàn phải nghiêm túc, cần người có tố chất thủ lĩnh.
Thứ tư, hoạt động của Đoàn không nên quá ôm đồm, không thể việc gì cũng muốn làm. Trong điều kiện, hoàn cảnh thực tế của mình chỉ nên chọn những việc thiết thực và kiên trì thực hiện lâu dài, làm đến nơi đến chốn và có hiệu quả thật sự. Việc gì có ý nghĩa thực tế chắc chắn sẽ được thanh niên và người dân quan tâm, ủng hộ như Mùa hè xanh là một thí dụ.
Thứ năm, khi tập hợp nên chú ý đa dạng thành phần, các nhóm thanh niên, đặc biệt là những bạn chậm tiến. Họ thật sự cần được Đoàn quan tâm nhiều hơn, phải ghé mắt đến tất cả thanh niên, có như vậy mới không bỏ sót bất kỳ thanh niên nào.
Trên đây là một số ý kiến của tôi đối với vấn đề tác  xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên. Bản tham luận của tôi chắc chắn còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị đại biểu và các đồng chí để tôi hoàn thiệm bản tham luận cũng như tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm trong vấn đề tác  xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên.
Cuối cùng, một lần nữa, nhân dịp năm mới Đinh Dậu sắp tới, chúc Quý vị đại biểu và các đồng chí một năm mới nhiều sức khỏe, an khang, hành phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả bài viết: N.C.H

Nguồn tin: Đoàn thanh niên

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
16:47 ICT Thứ tư, 24/01/2018

VIDEO

Học sinh thành đạt

Ủng hộ xây dựng trường

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 251
  • Tháng hiện tại: 28142
  • Tổng lượt truy cập: 2735497