Liên kết

B2A Lắp đặt Camera Tại Nam Định
Sở giáo dục đào tạo nam định
Phòng khảo thí nam định
Thu viện Violet
Bộ giáo dục và đào tạo

Thư viện ảnh

Ảnh hoạt động
5 photos | 16217 view
Kỷ niệm xưa
5 photos | 17007 view

+ Xem tất cả

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về thông tin trên website này?

Rất đầy đủ và cập nhật

Bình thường

Chưa đầy đủ và thiếu tính cập nhật

Trang nhất » Tin tức » Hoạt động đoàn

Thi tìm hiểu 70 năm truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định

Thứ bảy - 29/10/2016 07:38
GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI Thi tìm hiểu 70 năm truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh nam định (20/4/1947 - 20/4/2017)
Thi tìm hiểu 70 năm truyền thống  Lực lượng vũ trang tỉnh nam định

Thi tìm hiểu 70 năm truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh nam định

ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                  * * *                                                                                       * * *
 
GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI
Thi tìm hiểu 70 năm truyền thống
Lực lượng vũ trang tỉnh nam định (20/4/1947 - 20/4/2017)
 
Câu 1: Lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định được thành lập ngày, tháng, năm nào? Bạn (đồng chí) cho biết hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa của sự kiện này; kể tên các đồng chí chỉ huy đầu tiên?
Gợi ý:
- Tỉnh đội Nam Định được thành lập ngày 20/4/1947.
+ Cùng với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Nam Định được sinh ra và trưởng thành trong cao trào cách mạng sôi nổi, rộng khắp dưới sự lãnh đạo của Đảng.
+ Trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 để bảo vệ lực lượng chính trị và đấu tranh chính trị của quần chúng cách mạng, tại Nam Định các ban tự vệ, đội xích vệ (tự vệ đỏ) đã được thành lập (đây là các tổ chức tiền thân của LLVT tỉnh).
+ Trong giai đoạn cách mạng 1939-1945, để xây dựng lực lượng chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền, tháng 5/1945 Ban cán sự Đảng tỉnh Nam Định quyết định lựa chọn một số đơn vị tự vệ đỏ lập ra đội vũ trang tuyên truyền, do đồng chí Phạm Ngọc Hồ phụ trách;
+ Tháng 7/1945, Chi đội giải phóng quân Lạc Quần và Chi đội Thành Nam được thành lập có nhiệm vụ tuyên truyền cách mạng, vận động quần chúng, phát triển lực lượng, đi đầu trong Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945.
- Thực hiện quyết định của Chính phủ, ngày 20/4/1947, Ban chỉ huy Tỉnh đội Dân quân Nam Định (nay là Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định) được thành lập, trực thuộc Uỷ ban kháng chiến tỉnh Nam Định. Tỉnh đội có các cơ quan Tham mưu, Chính trị, Cung cấp và 3 đại đội trực thuộc cùng các đội vũ trang tuyên truyền; tiếp đó các huyện đội, xã đội lần lượt ra đời. Từ đây LLVT tỉnh Nam Định bước sang giai đoạn phát triển mới, được xây dựng, quản lý, chỉ huy chặt chẽ, thống nhất; hiệu suất hoạt động, chiến đấu và công tác ngày càng cao.
Ngày 20 tháng 4 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định.
- Các đồng chí chỉ huy đầu tiên:
+ Tỉnh đội trưởng: Đồng chí Lê Quang Vỹ.
+ Chính trị viên: Đồng chí Lê Quang Tuấn.
- Ý nghĩa của sự kiện thành lập LLVT tỉnh.
+ Sự ra đời của tỉnh đội và sau đó là các huyện đội, xã đội trên địa bàn toàn tỉnh không những đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ cách mạng ở địa phương lúc bấy giờ mà còn là sự đảm bảo cho việc thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện và đường lối quân sự của Đảng
+ Từ đây LLVT địa phương tỉnh có một hệ thống chỉ huy thống nhất, từng bước đi vào hoạt động nề nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ chống địch mở rộng càn quét chiếm đóng.
         
Câu 2: Nêu những thành tích, chiến công của quân và dân tỉnh Nam Định trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)?
Gợi ý
- Qua 9 năm kháng chiến, quân và dân Nam Định đã đánh 16.049 trận lớn nhỏ, diệt 29.872 tên địch, phá 284 xe cơ giới, thu 6.204 khẩu súng các loại, 81 máy ra-đi- ô và hàng trăm tấn vũ khí, quân trang, quân dụng, phương tiện chiến tranh của địch, phá huỷ 807 khẩu súng các loại. Bắn rơi 2 máy bay, bắn chìm bắn cháy 6 tàu, xuồng, ca nô của địch; có 18.577 thanh niên lên đường tòng quân giết giặc, hơn 8 nghìn Liệt sĩ, hơn 2 nghìn Thương binh. Trung đoàn 34 Tất Thắng, Trung đoàn 46 sông Đào và những địa danh: Liên Minh (Vụ Bản), Đỗ Xá, Bắc Sơn (Nam Trực), Chợ Giá (Trực Ninh), Hồng Phong (Nghĩa Hưng), Vũ Dương (Ý Yên), Quang Sán (Mỹ Lộc), Vạn Bảo, Tế Bần (TP Nam Định), Bích Câu - Trà Thượng (Xuân Trường), Thức Hoá (Giao Thuỷ), Cầu Đôi, Đông Biên (Hải Hậu)…. đã mãi mãi đi vào lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của quê hương Nam Định.
- Cùng với những thành tích trong chiến đấu, tỉnh Nam Định đã đóng góp trên 3 vạn ngày công phục vụ chiến trường và hơn 70 nghìn tấn lương thực cùng nhiều tiền của, vàng, bạc cho kháng chiến, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi vẻ vang.
- Những phần thưởng cao quý trong kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược của quân và dân tỉnh Nam Định: Được Chính phủ tặng 147 Huân chương các loại, trong đó có 10 huân chương quân công hạng 3; có 118 tập thể, 16 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
 
Câu 3: Nêu những thành tích, chiến công của quân và dân tỉnh Nam Định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)?
Gợi ý
- Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được giải phóng, miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Cùng với cả nước, LLVT tỉnh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN; vừa xây dựng, kiện toàn cơ quan quân sự các cấp, phát triển lực lượng dân quân du kích, vừa tham gia cải cách ruộng đất, chống cưỡng ép di cư, vận động hợp tác hoá nông nghiệp, cải tạo công - thương nghiệp, khôi phục các nhà máy, xí nghiệp, quai đê lấn biển xây dựng Nông trường Rạng Đông, Nông trường Bạch Long góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.
- Năm 1965, đế quốc Mỹ tiến hành chiến lược chiến tranh cục bộ, ồ ạt đưa quân vào miền Nam, đồng thời mở rộng chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân ra miền Bắc. Với tinh thần “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng không, không quân đánh trên 2 nghìn trận, bắn rơi 110 máy bay (trong đó LLVT tỉnh trực tiếp bắn rơi 28 chiếc), bắn cháy 3 tàu chiến, tự rà phá 80% bom nổ chậm và thủy lôi của địch, tham gia vận chuyển trên 1 triệu tấn hàng hoá, vũ khí ra tiền tuyến.
- Thực hiện khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” nhân dân và LLVT tỉnh đã tiễn gần 150 nghìn người con quê hương ra chiến trường; mỗi năm đóng góp từ 50 - 65 nghìn tấn lương thực, hàng chục nghìn tấn thực phẩm và hàng trăm nghìn mét vải. Những thành tích và chiến công của quân dân Nam Định đã góp phần cùng quân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.     
- Những Phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng cho nhân dân và LLVT tỉnh trong kháng chiến chống Mỹ: Có 34 tập thể, 32 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (LLVT tỉnh Nam Định được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân năm 1978) và hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng Huân, Huy chương các loại.
 
Câu 4: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Đảng bộ, quân và dân tỉnh Nam Định đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm mấy lần? Vào ngày, tháng, năm nào?
Gợi ý
Trong kháng chiến chống Mỹ Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm 4 lần:
- Lần thứ nhất: Ngày 24/4/1957, Đảng bộ và nhân dân Nam Định vui mừng phấn khởi được đón Hồ Chủ Tịch về thăm. Tại nhà máy Dệt, Bác đi thăm các phân xưởng và nói chuyện thân mật với gần 10.000 công nhân nhà máy. Người dạy: “Phải yêu máy như con, yêu nhà máy như nhà mình, có gì có lợi cho nhà máy là ích lợi cho mình, cái gì có hại cho nhà máy là hại cho mình...”.
Buổi chiều, Bác nói chuyện với hơn 500 cán bộ đại biểu các tầng lớp nhân dân tại Câu lạc bộ thành phố. Người khen ngợi những thành tích nhân dân Nam Định trong kháng chiến và kêu gọi toàn dân đoàn kết anh dũng đấu tranh, ra sức lao động, thực hành tiết kiệm, chấp hành pháp luật Nhà nước, chống tệ quan liêu, lãng phí tham ô, chống đầu cơ tích trữ.... Người nhấn mạnh: “Nước ta còn tạm thời chia làm hai miền, miền Bắc đang kiến thiết, khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, tiến dần lên CNXH. Bọn Mỹ - Diệm không muốn ta thành công nên tìm mọi cách để phá như tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu ta, tung tay chân vào trong các đoàn thể, cơ quan, vào xí nghiệp, vào nông thôn để phá ta. Chúng còn lợi dụng bọn phản động đội lốt tôn giáo gây chia rẽ trong nhân dân…”
- Lần thứ hai: Ngày 13/8/1958, Hồ Chủ Tịch về thăm và nói chuyện với gần 1.000 cán bộ trong Đại hội sản xuất nông nghiệp của tỉnh đang họp tại xã Yên Tiến huyện Ý Yên, Bác khen ngợi và nhắc nhở đồng bào chú ý đến vấn đề “nước, phân, cần và cải tiến kỹ thuật”, ra sức thi đua quyết tâm thực hiện vụ mùa thắng lợi. Sau đó, Bác đã vào thăm một số gia đình trong xã Yên Tiến, ra thăm cánh đồng xóm Đông Hưng và tặng huy hiệu cho những cá nhân tập thể sản xuất giỏi.
- Lần thứ ba: Ngày 15/3/1959, Hồ Chủ Tịch đã về thăm , nói chuyện về tình hình chống hạn. Người nói: “Chúng ta phải thắng thiên tai, hạn hán, bão lụt... để sản xuất ngày càng nhiều đem lại hạnh phúc cho nhân dân, đưa đất nước tiến dần lên CNXH…”. Nhân dịp này, được biết tình hình Nhà máy Dệt gặp nhiều khó khăn, Người đã gặp lãnh đạo Nhà máy và căn dặn phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất... do sự động viên của Bác và sự nỗ lực của cán bộ, công nhân, nhà máy đã hoàn thành vượt mức trên 1 triệu mét vải.
- Lần thứ tư: Ngày 21/5/1963, Hồ Chủ Tịch về dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 5. Bác tươi cười nói chuyện: “Bác mong rằng sau Đại hội này toàn Đảng bộ Nam Định sẽ ra sức khắc phục khuyết điểm, phát triển ưu điểm, đoàn kết một lòng... để xây dựng tỉnh Nam Định giàu mạnh, làm kiểu mẫu cho toàn miền Bắc...”. Sau đó, Bác đi thăm bếp nấu, nhà ăn tập thể, thăm một số phân xưởng, khu nhà ở của công nhân Nhà máy Dệt và thăm bệnh viện tỉnh. Tiếp đó Bác đi xem triển lãm, xem sa bàn quy hoạch phát triển của Thành phố Nam Định, đặc biệt Bác dừng lại trước tủ kính trưng bày lá cờ Đảng treo tại Nhà máy Sợi năm 1931, Người đã ghi vào sổ vàng truyền thống của tỉnh “Tiếp tục truyền thống Cách mạng vẻ vang, xây dựng Chủ nghĩa xã hội thắng lợi”.
 
Câu 5: Nêu những thành tích, chiến công của quân và dân tỉnh Nam Định trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (sau ngày 30/4/1975 đến nay)?
Gợi ý
- Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, LLVT tỉnh vừa củng cố xây dựng lực lượng, vừa tham gia lao động sản xuất khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp hàng vạn ngày công quai đê, lấn biển, xây dựng các công trình văn hoá; tiếp tục chi viện sức người, sức của cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế; tổ chức các đơn vị tăng cường lên biên giới phía Bắc tham gia chiến đấu và xây dựng tuyến phòng thủ quốc gia, toàn tỉnh có 10.000 người đi biên giới Hoàng Liên Sơn và 2.000 người đi biên giới Quảng Ninh.
- Tích cực chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, nhân dân và LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương; xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 04 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh; các cuộc diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập huy động lực lượng, phương tiện của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm cho nhu cầu những năm đầu chiến tranh; các huyện, thành phố đã hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và 03 cuộc diễn tập Sở, Ngành của tỉnh; 100% các xã, phường, thị trấn hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn... góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
- Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng thường xuyên được quan tâm; các đối tượng được mở rộng như: chủ doanh nghiệp, chủ tàu thuyền, chức sắc, chức việc tôn giáo; thường xuyên đổi mới hình thức trong giáo dục nâng cao nhận thức về Quốc phòng - An ninh cho học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu với chất lượng cao, an toàn, đúng luật; thường xuyên củng cố, xây dựng, quản lý hệ thống công trình quốc phòng.
- Công tác chính sách hậu phương Quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, hiệu quả. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua; phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội và củng cố Quốc phòng, An ninh trên địa bàn tỉnh; thường xuyên quan tâm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ.
- Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, LLVT tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Quân công hạng Nhì, Ba; 04 năm liên tục được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2008, 2009, 2010, 2011), nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và UBND Tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, LLVT tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lần thứ hai. Những thành tích trên đã ngày càng tô thắm thêm truyền thống “Đoàn kết - chủ động - sáng tạo - quyết thắng” của LLVT tỉnh Nam Định.
 
Câu 6: Bạn (đồng chí) cho biết tính đến ngày 31/7/2016 tỉnh Nam Định có bao nhiêu tập thể, cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; bao nhiêu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; bao nhiêu liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; bao nhiêu đồng chí được thăng quân hàm cấp Tướng trong Quân đội nhân dân Việt Nam?
Gợi ý
- Tính đến ngày 31/7/2016 toàn tỉnh có 154 tập thể và 48 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; (riêng huyện Hải Hậu và xã Liên Minh của huyện Vụ Bản 2 lần Anh hùng).
- Có 10 tập thể và 03 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”;
- Có 2.774 Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;
- Có 33.176 Liệt sĩ;
- Có 25.453 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
- Có 16.635 bệnh binh;
- Có 115 đồng chí người con quê hương Nam Định được thăng quân hàm cấp Tướng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
Câu 7: Bạn (đồng chí) hãy cho biết LLVT huyện Ý Yên thành lập ngày tháng năm nào; tính đến tháng 8/2016 huyện Ý Yên có ba nhiêu tập thể, cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động; bao nhiêu Bà mẹ Việt nam Anh hùng; bao nhiêu liệt sĩ, thương bình, bệnh binh; bao nhiêu nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam; bao nhiêu đồng chí được thăng quân hàm cấp Tướng trong Quân đội nhân dân Việt Nam?
Gợi ý:
-  Lực lượng vũ trang huyện Ý Yên chính thức được thành lập ngày 27/5/1947. Lực lượng vũ trang huyện đã trải qua 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, hi sinh gian khổ nhưng đầy vẻ vang. Quân và dân huyện đã lập nên nhiều thành tích, chiến công góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
-  Trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ nhân dân và lực lượng vũ trang huyện nhà đã tiễn hàng chục vạn người con lên đường tòng quân cứu nước, hàng vạn thanh niên hỏa tuyến trên các chiến trường (trong đó có 5705 người đã anh dũng hi sinh, 3398 đồng chí để lại một phần xương máu trên chiến trường, 2502 bệnh binh, 1857 nạn nhân ảnh hưởng chất độc da cam.
-  Với những cống hiến đó, lực lượng vũ trang huyện và 25 tập thể, 07 cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy điệu danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 01 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động; 457 mẹ vinh dự được phong tặng , truy tặng danh hiệu nhà nước: Mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện nay chỉ còn 21 mẹ còn sống, có 18 đồng chí sĩ quan được phong quân hàm cấp tướng giữ các cương vị quan trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và hàng ngàn tập thể, cá nhân được tặng huân, huy chương các loại.
 
Câu 8: Cảm nhận của bạn (đồng chí) về một trong các chủ đề: Đất và người Nam Định; hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; tình đoàn kết quân dân; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay? (bài viết không quá 1.500 từ)
Yêu cầu:
- Bài viết logic, bố cục chặt chẽ, ngôn từ trong sáng, nội dung giàu cảm xúc, có tính giáo dục cao.
- Bài viết không quá 1.500 từ.
- Thể loại bài có thể kể chuyện, ký, văn xuôi, thơ, nhạc…
- Kết cấu bài viết phải đạt được:
+ Đặt vấn đề: Ngắn, gọn, khái quát cao, người đọc dễ hình dung nội dung mà tác giả đề cập.
+ Giải quyết nội dung: Câu chuyện, sự việc phải có thật và có tính thuyết phục, phản ánh chân thực, sinh động, phong phú về nhân vật, sự kiện mà tác giả đề cập; nội dung có tính tuyên truyền, giáo dục và sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn xã hội; có hình ảnh minh họa phù hợp làm cho bài viết sinh động.
+ Kết thúc vấn đề: Khái quát ngắn gọn nội dung đã đề cập; rút ra ý nghĩa thực tiễn cho bản thân./.
 

Tác giả bài viết: N.C.H

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
03:54 ICT Thứ sáu, 15/12/2017

VIDEO

Học sinh thành đạt

Ủng hộ xây dựng trường

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 210
  • Tháng hiện tại: 13933
  • Tổng lượt truy cập: 2689921